Erfrecht

Testamentair erfrecht & Gang van zaken bij overlijden

informatie

Testamentair erfrecht


Stiefkinderen;Eigen kinderen zijn wettelijke erfgenamen, stiefkinderen zijn dat niet. Wanneer u als stiefmoeder of stiefvader toch wilt dat jou stiefkinderen een deel van uw erfenis krijgt. Moet u een testament aanmaken. Want volgens de wet krijgen stiefkinderen geen erfdeel.


Pleegkinderen;


Dat zelfde geldt voor pleegkinderen. Zij zijn geen bloedverwanten en dus geen erfgenamen. Wanneer u wilt dat uw pleegkinderen een deel krijgen moet u ook hiervoor dat in uw testament vermelden.


Samenwoners;


Bij samenwoners geldt dat zij niet elkaars erfgenamen zijn. Dus wanneer uw partner overlijdt krijgt hij niet een erfdeel. Tenzij u als 5 jaar samen woont. Dan wordt het, het zelfde geregeld als bij een huwelijk.


Legaat;


Sommige erflaters willen graag het in de vorm doen van een legaat. Dit is meestal wanneer zij een deel van het nalatenschap aan een goed doel willen geven.


Kinderloos echtpaar;


Een echtpaar dat geen kinderen heeft, wilt graag dat de langstlevende persoon beschermd wordt. Regelen de echtgenoten niets, dan gaat de erfenis van de eerst overledene echtgenoot naar het vermogen van de langstlevende echtgenoot.


Bewind/voogd;


In een testament kan u zeggen bijvoorbeeld zeggen dat uw dochter van 4 jaar haar nalatenschap pas krijgt wanneer zij de 18 jaren van haar leven heeft bereikt. Dan noemt u iemand in uw testament de bewindvoerder.


Ook wanneer u uw testament maakt kunt u er over nadenk dat er iets kan gebeuren met u en uw man samen dat uw kinderen er alleen voor komen te staan. Dan stelt u ook in een testament op wie dan de voogd over de minderjarige kinderen heeft.


executeur;


De executeur is diegene die het nalatenschap afwikkelt, hij int vorderingen, betaalt schulden, zorgt dat een legaat naar de legataris gaat etc.


legitieme portie;


Wanneer u geen contact of niet wilt dat uw kinderen het nalatenschap van u erft. Zou u ze kunnen onterven. Maar ten alle tijden heeft een kind recht op een legitieme portie. Deze legitieme portie is de helft van het wettelijk erfdeel wat zij zouden krijgen.


Codicil;


In een codicil worden vaak goederen benoemd. Deze goederen kunnen gaan naar een vriend of vriendin van u. Deze codicil heeft wel een paar geschreven regels. Een codicil moet helemaal met de hand geschreven zijn. Het is niet mogelijk om in een codicil geld te legateren.


Bij overlijden


Aangifte van overlijden


Als iemand overlijdt, moet daarvan aangifte worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Bij deze aangifte moet ook een verklaring van overlijden zijn. Dit geeft aan dat het een natuurlijke dood was.


Vervolgens...


Wanneer de bank door krijgt dat diegene is overleden, blokkeert hij de bankrekening. Zo kan er niet meer gepind worden. Deze wordt pas weer vrijgegeven wanneer de erfgenamen bekend zijn.


Ook hebben de meeste oude mensen een gezamenlijke rekening. Wanneer er nog een langstlevende partner is kan hij gewoon weer opengemaakt worden. Dat hoeft u alleen maar aan te geven bij de bank.


Verklaring van Erfrecht


Bij de notaris krijgen de erfgenamen een verklaring mee. Dan kan de rekening ook weer geopend worden.


Boedelregister;


zo wordt onder andere in het boedelregister opgenomen; de naam van de notaris die bij de afwikkeling van de nalatenschap betrokken is, de aanvaarding, de beneficiaire aanvaarding of de verwerpen van de nalatenschap.


Executeur;


In sommige gevallen heeft de erflater in zijn testament een van de erfgenamen of een buitenstaander benoemd tot executeur. Hij is dan bedoelt om het nalatenschap te vereffenen.


Erfbelasting;


Ook moet je belasting betalen over het erfdeel wat u gekregen heeft. Zo moeten echtgenoten en kinderen 10 tot 20 % betalen, kleinkinderen 18 tot 36 % voor de rest van de erfgenamen tussen de 30 en 40 %


Boedelkosten;


Om te beginnen de kosten van de begrafenis of de crematie. Daarnaast wordt van de nalatenschap het honorarium van de notaris betaald. Dit is voor het werk wat de notaris allemaal verricht heeft. Soms moet er ook een taxateur worden ingeschakeld in verband met het verkopen van het huis. De taxateur verwacht 1% van de nalatenschap.
Big image