סיכום עבור Orange

תכנית "Orange 4U" 139 תכנית "Orange 4U" 139

חבילת גלישה 2.5GB מועשרת 2011 25.8 חבילת גלישה 2.5GB מועשרת 2011 25.8

זיכוי עבור רכישת מכשיר בגין שימוש בחודש הקודם -64.99 זיכוי עבור רכישת מכשיר בגין שימוש בחודש הקודם -64.99

סה"כ כולל מע"מ 99.81 סה"כ כולל מע"מ 99.81

עד 300 דקות לכל היעדים 71.30% עד 300 דקות לכל היעדים 66.30%

עד 500 דקות ברשת Orange 25.70% עד 500 דקות ברשת Orange 38.40%

עד 200 הודעות SMS לכל היעדים 26.50% עד 200 הודעות SMS לכל היעדים 10.00%