Vulkanudbruds-evakueringsplan

I tilfælde af keglevulkansudbrud (placeret ved Bagsværd Sø)

Keglevulkans udbrud

I tilfælde af udbrud
Big image

Ud af dit klasselokale.

Bevar roen tak.

lavaen er ca. 10 min. om at komme til skolen.

Sådan går du ud.

uden at træde folk ned.
Big image

Slå til en vulkan alarm.

Der er placeret Vulkanalarmer over hele skolen.
Big image

Alle elever får en alarm.

Hvis du ikke kan hører alarmen får du også en besked.
Big image

Skynd dig ud af bygningen.

Følg med din klasse og den ledende voksen til nødtoget.

Da en keglevulkans gasser er livsfarlige kommer det an på vinden.

Til den voksne der er til stede.

Big image

Din opgave er at bringe alle dine elever i sikkerhed.

Hvis vinden er mod nord tager i toget mod Fyn.


Hvis vinden er mod syd tager i toget mod Fyn.

øst: Fyn.

vest: fløgt til sverige.