כתיבה טיעונית

מגישות: שיראל טלקר ונעמה זגורי

כתיבה טיעונית !

יש הטוענים שתלבושת אחידה אינה לטובת התלמידים ולעיתים אף מקשה ויוצרת עימותים בין מורים לתלמידים.

אך אנו מתנגדות לטענה זו מכיוון שדעתנו היא בעד תלבושת אחידה .

ראשית תלבושת אחידה מאחדת בין התלמידים וגורמת לשוויון,לאחדות התלבושת גם תורמת לשוויונות ולצמצם פערים חברתיים וכלכלים בין התלמידים וכן עשויה להקל על הנטל הכבד הכלכלי על ההורים.

שנית התלבושת מהווה מסגרת וכמובן לבישת תלבושת מעצימה את "גאוות היחידה" ואת תחושת השייכות של התלמידים למוסד החינוכי שבו הם לומדים.

ובנוסף לכך תלבושת אחידה באה למנוע הבדלים והפרשי מעמדות ביון תלמידי בתי הספר השונים ומבקשת ליצור חברה שבה אדם לא נשפט לפי הבגדים והופעתו החיצונית אלא לפי מי שהוא בלבד.

ולסיכום התלבושת האחידה היא לטובת התלמידים וההורים ולא לרעתם.

סרטון על התלבושת האחידה ובעד ונגד תלבושת אחידה