גדעון

שופטים ו'-ח'

מבוא לסיפור גדעון

גִּדְעוֹן בֶּן יוֹאָשׁ הוא השופט החמישי, בספר שופטים, שהציל את ישראל מיד מדיין ועמלק. גדעון מהווה מופת למנהיג שקול, מצביא נועז ומקור למורשת "הדוגמה האישית".

סיפורו מתואר בספר שופטים פרקים ו'-ח'. הוא פעל אחרי דבורה הנביאה וניצחונה על עמי כנען.

המחזוריות בסיפור גדעון

החטא והעונש של בני ישראל

  • "ויעשו בני - ישראל הרע בעיני ה' ויתנם ה' ביד-מדין שבע שנים" (שופטים ו' פסוק 1)

בני ישראל עשו מעשה רע בעיני אלוהים, ככל הנראה בני ישראל עבדו אלוהים אחרים.
בגלל המעשה הרע שעשו בני ישראל, אלוהים הענישם בכך שנותן ל-מדין במשך שבע שנים.
תגובתם של בני ישראל: בונים מנהרות, מערות ומבצרים כדי להתגונן מפני המדיינים ולהחביא את האוכל.

זעקת בני ישראל ל- ה'

"ויהי כי-זעקו בני-ישראל אל-יהוה על אדות מדין" (שופטים ו' פסוק 7)
בני ישראל מתחננים לאלוהים שיעזור להם ושישלח להם ישועה.

ישועת ה'

"וישלח ה' איש נביא אל בני ישראל ויאמר להם כה אמר ה' אלוהי ישראל אנכי העליתי אתכם ממצרים ואוציא אתכם מבית עבדים" (פסוק 8)
ה' שולח נביא אל בני ישראל (שמו של הנביא: גדעון), והנביא אומר להם מה שאמר ה': אני הוצאתי אתכם ממצרים וגם הוציא אתכם ממדיין.

מינוי גדעון לשופט:

דבר ה' מספר 1:
"ה' עמך גיבור החייל" (מינוי לתפקיד, ה' אתך איש מלחמה).

תשובת גדעון:

"בי אדוני ויש ה' עמנו?" גדעון מותח ביקורת על הימצאות ה' בעם ישראל. לטענתו ה' עזב את עם ישראל ונתן למדיינים לשלוט עליהם.

דבר ה' מספר 2:

"לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין הלא שלחתיך" (אני מעניק לך כוח להנהיג את ישראל ולהושיע אותו).
תשובת גדעון:

"בי אדוני במה אושיע את ישראל הנה אלפי הדל במנשה ואנוכי הצעיר בבית אבי" איך אני יכול להושיע את בני ישראל בזמן שמשפחתי היא הענייה מכל משפחות מנשה ואני הצעיר מכל בניו של אבי?

שקט בעם ישראל

"ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון" (שופטים ח' פסוק 28)
הארץ שקטה במשך 40 שנה.

הפעולות שעשה גדעון כדי לנצח בקרבות

1. איסוף לוחמים

גדעון קורא ל- שבטי מנשה, אשר, זבולון ונפתלי למלחמה(אלו השבטים סביב מקום חנייתם של המדיינים בעמק יזרעאל).

2.צמצום מספר הלוחמים

גדעון אסף 32,000 לוחמים, ה' מבקש מגדעון לצמצם את מספר הלוחמים כדי שהעם לא יחשוב שניצח בזכות כוחו ולא בזכות ה' "פן יתפאר עלי ישראל לאמור, ידי הושיעה לי" (שופטים ז' פסוק 2). גדעון שולח את המפחדים לביתם "מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר-הגלעד" (שופטים ז' פסוק 3), ונשאר עם 10,000 לוחמים.

3.מבחן במים

גדעון מבצע את "מבחן המים" בהוראת ה' ונשאר עם 300 לוחמים בלבד.
גדעון מבצע את "מבחן המים" מכיוון ש:
(4 פירושים המנסים להסביר זאת)
1.המבחן נועד למצוא את מי שיש בליבם נאמנות לה': מי שכרע על בירכו כדי לשתות מים היו אלה שנהגו לכרוע על ברכיהם ולהשתחוות לפני אלילים זרים.
2.המבחן נועד למצוא את הפחדנים ביותר: דווקא שלוש מאות המלקקים היו פחדנים יותר מהאחרים, מי שכרעו על ברכיהם ושתו מים לא פחדו מהאויבים שניצבו לידם ודווקא המלקקים פחדו ולכן נותרו לעמוד. דווקא הם נבחרו, מכיוון שהאל רצה להראות שהוא מושיע את ישראל בידי פחדנים, כך שכולם יבינו שזהו נס מאלוהים.
3.המבחן נועד למצוא את מי שיש בליבם גאווה לאומית: מי שלא היה מוכן לכרוע על ברכו לא יהיה מוכן להיכנע למדיינים ולכרוע ברך לפניהם!
4.המבחן נועד למצוא את הערניים והגיבורים: מי שכרעו על ברכיהם היו עצלים, שלא שמרו על ערנות. הם הסתערו על המים בגלל שהיו צמאים ושכחו שהאויב נמצא בקרבת המקום. לעומתם, מי שליקקו את המים בידם נותרו לעמוד עם כלי הנשק ביד אחת והמשיכו לצפות על האויבים ולהבטיח שהללו לא יפתיעו אותם.

4.פעולות ריגול במחנה האויב

גדעון יוצא לפעולת ריגול עם נערו פורה במחנה המדייני ערב הפעולה (שיטת מודיעין).
גדעון שומע חלום של איש מדייני "והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין ויבוא עד האוהל ויכהו ויהפכהו למעלה ונפל האוהל" (שופטים ז' 13)
פיצוח החלום:
צליל לחם שעורים= גדעון.
האוהל= המחנה המדייני.
פירוש הדבר שגדעון יכה את המחנה המדייני "אין זאת בלתי אם חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן ה' בידו את מדיין ואת כל המחנה" (שופטים ז' 14).

5.מהלך הקרב

חלוקה: גדעון מחלק את 300 הלוחמים ל-3 קבוצות של 100 לוחמים כדי להתקיף משלושה כיוונים שונים.

עידוד הלוחמים: גדעון מעודד את הלוחמים לפני הקרב ונותן להם שופרות, כדים ריקים ולפידים. הלפידים הוסתרו בתוך הכדים על מנת שלא יתגלה אורם של הלפידים לפני שעת ההתקפה.
שימוש בגורם ההפתעה והתקפה לילית: גדעון מתקרב עם לוחמיו למחנה המדייני (שהיה בעמק יזרעאל).
"באשמורת התיכונה" בראשית החלק האמצעי של הלילה בדיוק בזמן חילופי המשמרות בצבא המדייני. צבא גדעון תוקף משלושה כיוונים שונים של המחנה,

הם תוקעים בשופרות ושוברים את הכדים שהסתירו את הלפידים ותוקפים את המדיינים. המדיינים בגלל הרעש הגדול חושבים שצבא גדול תוקף אותם. המחנה המדייני מופתע, נוצרת בהלה, מבוכה, והם לא היו מוכנים לקרב ובגלל המהומה והחושך הם דוקרים אחד את השני ללא אבחנה. פליטי המחנה המדייני בורחים.

6.סיוע השבטים שלא השתתפו בקרב

השבטים נפתלי, אשר ומנשה שלא השתתפו בקרב עוזרים ברדיפה אחר המדיינים שברחו אל עבר הירדן, הם חוסמים את "מעברות הירדן" ושם לוכדים את שני שרי מדיין עורב וזאב והורגים אותם.
גדעון ולוחמיו רודפים אחרי זבח וצלמונע מלכי מדיין והצבא שנשאר איתם ומכים גם אותם.

סרטון המספר את עיקרי סיפור המלחמה גדעון במדיינים באזור שבו התנהל קרב והכנות אליו.

מלחמת גדעון במדיינים