הקומקם של - אילן כתה ו' 1

הקומקום שלי הור איש חשוב מאד.

הכרזת המדינה וידאו ארוך Israel-decleration of Independence

הקומקום שלי

גר בשדה בוקר