אפלית נשים

כתבה: עופר וטורי

אפלית נשים

אפלית נשים הוא חלק בלתי נפרד מחיינו אנו פוגשים זאת בדת בתעסוקה ובכל תחום בחיים שלנו.

הרבה נשים לא זוכות לכבוד ראוי בחברה

אז ממתי לעשות משהו כמו בת הפך לעלבוןׁׁׁׁׁׁׁׁ ׁׂ

Big image