דיווח-ישראל כובשת שטחים

היא כובשת את החצי השני של ירושלים ושטחים נוספים.

מהו הקו הירוק?

הקו הירוק הוא קו שביתת הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת נשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967 . שמו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. כינויים נוספים לקו הירוק הם "גבולות 4 ביוני 1967", "גבולות 67" וגם "גבולות 48

האם כדי לחזור לקוי 67?

אני אישית חושב שלא כדי לחזור לקוי 67 מכמה סיבות:

1.זה אומר שנאלץ לוותר על חצי מירושלים מה שמאפשר לפריצת מלחמת אזרחים עם הדתיים וזה סיכון שאסור לקחת.

2.נאלץ לפנות אנשים מהבתים שלהם.

לסיכום

אני חושב שהשטחים שלנו היום הם טובים ולא צריכים לשנות אותם.
השר בני בגין על קווי 67