Deallrwydd Artifisal

GAN MIA

BETH YW HWN AMDANO?

Mae testun yma amdano beth mae gwyddonwyr yn gwneud i ymuno’r we i'r ymennydd a hefyd sut gall gwyddonwyr cael pobl sydd wedi cael darnau o’r corff ei paraleiddio i symud eto trwy dechnoleg yn eich ymennydd.

Computer Chips in Your Brain | Futurescape

Sut gafodd gwyddonwyr y syniad?

Roedd gwyddonwyr yn Efrog Newydd wedi dod lan ar syniad. Roedd gwyddonwyr yn profi arno lygod (i drio feindio ford i'r llygod cofio pethau) can rhoi sglodyn yn yr ymennydd y llygoden a rhoi tacs i'r llygod, yna cymerodd e nhw'r sglodyn mas i weld os oedd y llygoden yn cofio'r tacs.

Pwy fydd hwn yn effeithio?

Bydd hwn yn effeithio pawb. Bydd hwn yn effeithio plant oherwydd bydd ddim rhaid mynd i'r ysgol oherwydd bydd popeth ar y sglodyn sydd yn dy ymennydd. Bydd hwn hefyd yn effeithio gwaith pawb oherwydd bydd ên haws i chi yn enwedig i ddilynwyr. Byddant nhw hefyd yn effeithio'r byd bydd popeth yn dibynnu ar y we a fydd y byd yn ddibynadwy am y we.