ספר שופטים דבורה וברק

ספר שופטים פרק ד-ה

סיפור על הדמויות

דבורה הנביאה

דְּבוֹרָה הַנְּבִיאָה היא דמות מקראית, מהמנהיגים המושיעים שקמו לישראל בתקופת השופטים ומי ששפטה את הארץ ביחד עם ברק בן אבינועם. סיפורה מתואר בספר שופטים פרקים ד'-ה'. היא ידועה בעקבות שירת הניצחון.

ברק בן אבינועם

בָּרָק בֶּן אֲבִינֹעַם הוא דמות מקראית, מנהיג צבאי שנזכר בספר שופטים (פרקים ד' – ה') ומי שפעל יחד עם דבורה הנביאה מוצאו היה מן העיר קדש נפתלי שבשבט נפתלי. אין התנ"ך מכתיר את ברק בתואר שופט, ונראה שתפקידו היה צבאי ומוגבל (במונחי ימים אלו - ברק היה קצין המבצעים של דבורה הנביאה שנשארה מפקדת הצבא). דעה רווחת בפרשנות המסורתית היא שברק היה בעלה של דבורה (דבורה הייתה "אשת לפידות", וקיים דמיון תוכני בין המילים "לפידות" ו"ברק"), אולם אין לכך סימוכין במקרא עצמו.

המחזוריות בספר שופטים

חטא

"ויסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ואהוד מת". בני ישראל עשו מעשה רע בעיני אלוהים, ככל הנראה בני ישראל עבדו אלוהים אחרים.(שופטים ד' 1)

עונש

"וימכרם ה' ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור ושר צבאו - סיסרא והוא יושב בחרושת הגויים". אלוהים "מוכר" את בני ישראל לכנעננים.(שופטים ד' 2)

זעקה

"ויצעקו בני - ישראל אל ה' כי תשע מאות רכב ברזל לו והוא לחץ את בני ישראל בחזקה עשרים שנה". בני ישראל זועקים ומבקשים עזרה מאלוהים.(שופטים ד' 3)

ישועה

"ודברה אשה נביאה אשת לפידות היא שפטה את ישראל בעת ההיא". אלוהים שולח ישועה (במקרה זה מושיעה) לבני ישראל כדי שתושיעם.(שופטים ד' 4)

תקופת השקט

"כן יאבדו כל אויביך ה' ואהביו כצאת השמש בגבורתו ותשקוט הארץ ארבעים שנה"(שופטים ה' ל"א) כל אויבי בני ישראל הובסו וארץ כנען שקטה למשך כארבעים שנה.

המלחמה

בספר שופטים מתוארים רק פרטי הקרב בנחל קישון, ורמזים לקרב במגידו, ולא מה שאירע במרד כולו. ייתכן שהמלחמה בחצור המתוארת בספר יהושע הייתה למעשה חלק מהמרד שהונהג על ידי ברק, אך לא ניתן להוכיח דבר שכזה.

לאחר שנודע לסיסרא שברק אסף את צבאו על הר תבור כדי להלחם בו הוא הזעיק את רכביו ויצא לקראתו. מולו, ברק ירד מהר תבור עם צבאו והסתער עליו. כנראה שהכוונה הייתה לדחוק את סיסרא וצבאו לעבר נחל הקישון, שידוע כנחל העולה על גדותיו‏. עובדה זו יכולה הייתה לסייע לברק משום שצבא סיסרא הורכב ממרכבות ברזל כבדות אשר באזור שבו נחל עולה על גדותיו מסוגלות בנקל לטבוע בבוץ ולהוציא את עצמן משימוש. אפשרי שזו הייתה כוונתו של ברק, ומשירת דבורה משתמע שאכן תנאי מזג האוויר הביאו את התוכנית להצלחתה‏. המשך הקרב אינו מתואר במפורט במקרא, אך משירת דבורה ניתן להבין שהשבטים אפרים, בנימין, מכיר(מנשה), זבולון ויששכר תקפו את הצבא הכנעני הנסוג במגידו וגרמו לו נזק נוסף.

במהומה שהשתררה בשדה הקרב סיסרא ירד ממרכבתו ונס אל אוהלה של יעל אשת חבר הקיני, אשר שכן בקרבת מקום מתוך כוונה למצוא אצלה מקלט‏. יעל נתנה לסיסרא מחסה, ועל פי המדרש גם שכבה עמו והשקתה אותו בחלב על אף שביקש מים במטרה להרדים אותו. כאשר נרדם סיסרא יעל הרגה אותו על ידי מכה ברקתו בעזרת יתד האוהל, וכשראתה את ברק מחפש את סיסרא קראה לו והראתה לו את סיסרא המת. יעל הפכה לגיבורה בקרב בני ישראל וסיפור גבורתה הוא חלק מרכזי משירת דבורה.

אחרי התבוסה הגדולה בני ישראל הוסיפו ללחוץ את יבין מלך חצור ולהלחם בו עד שממלכתו הושמדה.

מנהיגות נשית בתנ"ך - דבורה הנביאה והשופטת

מגישי העבודה:

עידן ברודי,אלעד גרושקה ,עידן בן יאיר,רועי הכט ,דניאל שוורץ ,איתן בר