מקורות המים בארץ ישראל

מגישים : איתי וליה

מעיינות

מי המעיינות -הם אחד ממקורות המים החשובים בארץ. המעיין הוא המוצא הטבעי של מי התהום הזורמים על פני האקוויקלוד עד שהם מגיעים לפתח שממנו הם פורצים החוצה . כמות ספיקת מי המעיין משתנה בהשפעת התנודות בכמות המשקעים השנתית ובהשפעת כמות השאיבה ממי האקוויפרים*.

אקוויפרים \ אקוויקלוד:שכבת סלע אטימה שאינה מאפשרת למי תהום לזרום בתוכה ועל כן אי אפשר להפיק ממנה מים. קישור :https://www.youtube.com/watch?v=2DUEF6_3JHkדוגמאות למעיינות:

מעיין אברהם אבינו, מעיינות ראש העין, מעיין אלישע, מעיין אלרואי, מעיין הגבורה, מעיין הקשת, מעיין חרוד, מעיין שרה וכו'...

אגמים וימות .

אגם או ימה הוא גוף גדול של מים המוקף יבשה. אגמים גדולים נקראים לפעמים "ימה", וימים קטנים נקראים לפעמים "אגם". למשל, ים המלח הוא למעשה אגם. האגם הגדול בעולם הוא מלוח - הים הכספי. האגם העמוק ביותר הוא ימת באיקל בסיביר.

דוגמאות לאגמים וימות: הכנרת, ים המלח ועוד...

https://www.youtube.com/watch?v=rSKi5CeRrvk

מי התהום

סלעים כגון אבן חול וגיר, מכילים בתוכם נקבים וסדקים רבים. כאשר סדקים ונקבים אלה מחוברים ביניהם, מי גשמים יכולים לחדור אל הסלע, לעבור בתוכו ולהיאגר בו כמו בתוך ספוג. בתוך הסלעים הללו מצוי אוצר המים הגדול ביותר בישראל. אלה הם מי התהום. כשני - שלישים מכמות המים שלנו מקורם במי התהום.

מאגרים של מי תהום - כיצד הם נוצרים?
מים עיליים (מי גשמים ונחלים) מחלחלים לתוך הקרקע, עד שהם מגיעים אל שכבה אטימה הנקראת אקוויקלוד, שאינה חדירה למים, ושם הם נקווים או זורמים מעליה. אלה הם מי התהום.
שכבת הקרקע או הסלע שנושאת בתוכה את מי התהום נקראת אַקְוִויפֶר (בעברית: אַקְוָוה).

מאגרי מי התהום בארץ : שני המאגרים העיקריים של מי תהום בישראל, התורמים ביחד כמחצית ממקורות המים הזמינים לישראל הם-אקוויפר ההר (אקוות ההר) ואקוויפר החוף (אקוות החוף)

נחלים

נחל הוא מוביל מים טבעי, שגבולותיו הם קרקעית הנחל ושתי גדותיו. נחל גדול מפלג וקטן מנהר. ישנם שני סוגי נחלים- נחל איתן ונחל אכזב. בארץ יש מעט מאוד נחלי איתן, הניזונים ממי מעיינות גדולים וזורמים במשך כל השנה. לצערנו, בישראל גם נחלי האיתן לעתים 'מאכזבים' וכמעט ואין בהם זרימת מים .

נחל אכזב הוא נחל שיש בו מים לאורך תקופה מסוימת - עונת החורף, לעתים, אחרי גשם עז במיוחד, נוצרים שיטפונות גדולים, והנחלים מתמלאים במים למשך שעות ספורות. בישראל יש בעיקר נחלי אכזב.

נחלים בארץ ישראל: נחל הירקון, נחל תנינים, נחל אלכסנדר, נחל השופט, נחל עמוד, נחל שקמה ועוד...

Big image