Antiikkirjandus

Heli Türi, Hanna Sähka

Teater


 • Kujunes välja veinijumal Dionysosele pühendatud pidustustest umbes 2500 aastat tagasi
Orkestra - näiteplats
Skeene - taust e. lavakonstruktsioon
 • Olulised maskid ja koturnid, kasutati ka deus ex machina't
Koturnid - Klotsid näitlejate pikemaks tegemiseks
Deus ex machina - Masin, et langetada näitleja lavale (tihti mängis jumalat)
 • Kaks žanri: tragöödia ja komöödia
Tragöödia: tõsise sisuga teos, põhines mütoloogial
Komöödia: lõbus näitemäng, kujutas eelkõige igapäevast poliitikat

Eepos

 • Luulevormiline jutustav teos
 • Vanimad säilinud Homerose eeposed
 • "Ilias"
 • "Odüsseia"

Mütoloogia

 • Müütide kogum
 • Ei tehtud selget vahet ajaloo ja mütoloogia vahel
 • Jumalad, mütoloogilised olendid, kangelased

Jumalad

 • Polüteism e. uskusid mitmesse jumalasse
 • Elasid Olümpose mäel
 • 12 tähtsamat jumalat
 • Titaanide lapsed

Kangelased

 • Jumalate ja inimeste järeltulijad
 • Surelikud
 • Pääsesid Olümposele peajumalate tahtel
 • Kõige enam jutustati Heraklesest
Big image

Filosoofid

Filosoofia - üldiste probleemide üle arutlemine
 • Püüdsid seletada asju looduslike põhjuste järgi
 • Arutati maailmakorraldust, maa tekkimist ja jumalatega seotud asju
 • Olulisemad filosoofid: Sophokles, Platon, Aristoteles