Tabelitöötlus

Gustav Adolfi Gümnaasium: õppesisu ja juhendid

1. klass

Mõisted: tulp, veerg (suuruse muutmine hiirega lohistades), lahter, asukoht tabelis

Ülesanded:

 • Värvi lahtreid nii, et tekiks pilt.

2. klass

Mõisted: lahtri äärised, teksti sisestamine, pildi lisamine (suuruse ja asukoha muutmine)

Ülesanded:

 • Minu tunniplaan või päevaplaan
 • Lahtritest mustri koostamine ja värvimine

3. klass

Mõisted: andmete sisestamine, tulpdiagrammi loomine ja vormindamine (pealkiri, tulpade värv)

Ülesanded:

 • Laadi alla fail lemmikruumid.xls. Videojuhendi abil loo 3 tulpdiagrammi (lemmikruumid, poiste lemmikruumid, tüdrukute lemmikruumid) ja lisa need tekstidokumenti.
 • Laadi alla fail lemmikvärvid.xlsx. Loo tulpdiagrammid vastavalt pildil olevale näidisele.
Big image

4. klass

Mõisted: summa (SUM), miinimum (MIN), maksimum (MAX), sorteerimine, filtreerimine, tulpdiagramm ja selle vormindamine (andmesildid).

Ülesanded:

Pliiatsid ja vildikad


Huviringid

Big image

5. klass

Mõisted: korrutamine (*), jagamine (/), lahutamine (-), loendmine (COUNT), loendamine kui (COUNT IF), aritmeetiline keskmine (AVERAGE), mood (MODE), valemi kopeerimine, valemi muutimine, tulpdiagramm (ruudujooned, teljed), sagedustabel.

Ülesanded:

Enesekontrollitest

 • Loo videojuhendi abil enesekontrollitest.
 • Loo ise samasugune test, kus on 10 tehet (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, kahekohaliste või kolmekohaliste arvudega).


Hineded (andmete korrastamine, aritmeetiline keskmine, loendamine, mood, sagedustabel)

 • Laadi alla fail hinded.xlsx. Järgi videojuhendit.
 • Laadi alla fail hindedUUS.xlsx. Arvuta õpilaste ja kontrolltööde aritmeetlised keskmised ja mood. Loo vastavalt näidisel tulpdiagramm ja sagedustabel.
Big image

6. klass

Mõisted: lahtrite vormindamine (arv, valuuta, protsent, joondamine, tekstiridade murdmine, kahanda sobivaks, teksti suund), protsent, ümardamine, sektordiagramm (värvivalik, andmesildid), joondiagramm.

Ülesanded:

Enesekontrollitest

 • Loo videojuhendi abil enesekontrollitest.
 • Loo ise samasugune test, kus on 10 tehet (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, harilike murdudega). Murdude sisestamisel vaata videot.
Laenu ja intressi ülesanded.
Protsendiga hinna tõusud ja langused.
Temperatuuridiagramm (lõiming loodusõpetusega)

7. klass

Mõisted: COUNT, COUNTIF, AVERAGE, MODE, MEDIAN, tulp- ja sektordiagramm, protsendi arvutamine ja ümardamine, sagedustabel, suhtelise sageduse arvutamine.

Ülesanded:

Enesekontrollitest

 • Loo videojuhendi abil enesekontrollitest.
 • Loo ise samasugune test, kus on 20 tehet (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, ratsionaalarvudega).
Muusikatunnis tehtud helitugevuste mõõtmise tulemustest diagrammi koostamine ja analüüsimine
Mediaani arvutamine

8. klass

Mõisted: COUNT, COUNTIF, AVERAGE, MODE, MEDIAN, tulp- ja sektordiagramm, protsendi arvutamine ja ümardamine, sagedustabel, suhtelise sageduse arvutamine.

Ülesanded:

Enesekontrollitest

 • Loo videojuhendi abil enesekontrollitest.
 • Loo ise samasugune test, kus on 20 tehet (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, kümnendmurdudega).


Õpilaste andmed (Count, Counta, Countif, Average, sorteerimine, filtreerimine, sagedustabel, diagrammid)


Kasutades õpitut vasta küsimustele:
 • Mitu meessoost õpilast on nimekirjas?
 • Mitmel õpilasel on kodus kass?
 • Mitme õpilase lemmikvärv on punane?
 • Mis on eesti keele hinnete aritmeetiline keskmine, mood ja mediaan?
 • Järjesta õpilased kaalu alusel.
 • Loo sagedustabel pikkuse alusel? Millise klassi õpilased on kõige pikemad?
 • Loo diagramm matemaatika keskmise hinde alusel võrreldes erinevaid sugusid.Andmete korrastamine ja tabelkujul esitamine keemiatunnis
Geograafias kliimadiagramm

9. klass

Mõisted: COUNT, COUNTIF, AVERAGE, MODE, MEDIAN, tulp- ja sektordiagramm, protsendi arvutamine ja ümardamine, sagedustabel, suhtelise sageduse arvutamine.

Ülesanded:

Andmete ning sõltuvuste tabelkuju ning nende graafiline esitamine keemiatunnis

Andmete korrastamine ja analüüs


 • Uurige piltidel olevaid andmeid ning otsustage, milliseid soovite kasutada.
 • Sisestage piltidel olevad andmed MS Excelisse ning esitage need arvandmete (aritmeetiline keskmine, mood, mediaan, tulpdiagramm või sektordiagramm, sagedustabel)

10.-11. klass

Andmeanalüüs MS Excel https://www.smore.com/59639

Andmeanalüüs Libre Office Calc https://www.smore.com/ec6wa