תעודת זהות לישוב-קבוצה 2

שמות חברי הקבוצה- בר עידן שגב אופיר יובל ליאן ענבר נועה .ש.

שלושה נימוקים לבחירה בישוב זה:

1.כאדי לבחור באלית כי יש שם את עיר המלכים


2.בתי מלון

3.מלא אתרקציות

פרטי התקשרות עם הישוב

מה למדתי בעקבות חקר הישוב שבחרתי?

מה למדתי על הישובים האחרים שחקרו חברי לכיתה?