עבודה תחנת כוח

מגישים מאיה כץ ואביב צדוק

סיכום על הלמידה מאיה ואביב

אנחנו למדנו על סוגי הפקת חשמל שונים כגון: רוח, שמש, גז, פחם ,מים וסוללה ואיך מפיקים מהם חשמל

שבילדי זה לא עינו חיים

אנחנו משתמשים בזה ביום יום כל שנייה

טורבינות גז
ואת זה למדנו כל הזמן הזה ואת זה
אנרגיה סולארית
זה מאוד כף ללמוד את הדברים האלה

לסיכום זה היה מאוד מאוד כיף נחמד ומהנה אנחנו למדנו שאפילו מים יכולים ליצור חשמל

Big image