משוב להשתלמות

אנה וגילה

תכנים משמעותיים שנלמדו בהשתלמות

למדנו כלים חדשים כמו: ענן מילים,רוג'ום,פיקסה,הכנת טופס מקוון

כלים אלה יעזרו לנו ללמד באופן מיטבי חוויתי ומשמעותי.

ההשתלמות הועברה באופן מקצועי ,המנחה רבקה גילתה סבלנות רבה ונתנה מענה אישי לכל משתלמת.

האוירה הייתה נעימה וידידותית.

תודה