Po ontwikkelingssamenwerking

Nabil el Hamdi & Anass el Hirech

Brac ( Bangladesh Rural Advancement Committee )

Beschrijving


BRAC zelf - vroeger een afkorting voor 'Bangladesh Rural Advancement Committee', inmiddels staat de naam op zich - is in 1972 opgericht door de Bengalees Fazle Hasan Abed, een in het Verenigd Koninkrijk afgestudeerde accountant die voor de onafhankelijkheidsoorlog bij Shell werkte. Aanvankelijk verleende de organisatie vooral noodhulp aan oorlogsslachtoffers, maar al gauw richtte zij zich op structurele armoedebestrijding in dorpsgemeenschappen.Doelen:

- Alle kinderen kunnen naar school

- Armoede terugdringen

- Hoge levensverwachting


De organisatie richt zich vooral op kinderen, armoede & levensverwachting. Brac probeert er voor te zorgen dat alle kinderen het recht hebben om naar school te gaan. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een aantal onderwijsprogramma's met BRAC uitgevoerd en is zeer tevreden over de samenwerking en bijvoorbeeld de scholen die daarbij gesticht zijn. Daarnaast treed Brac op als ondernemer om de producten van de ontwikkelingslanden te kopen en daarna door te verkopen met winst. Hierdoor kan de armoede in die landen worden teruggedrongen. Als laatst zet de organisatie Brac met de regering een grootschalig inentingsprogramma op voor jonge kinderen, waardoor de meeste kinderen naar school kunnen gaan. Voor hen werden daarna vele kleine plattelandsscholen gesticht. Voor deze en de vele andere initiatieven - zoals het inrichten van ziekenhuizen, rechtshulpcentra en sanitaire voorzieningen - is meer dan een half miljard euro per jaar nodig. Meer dan tweederde van de hiervoor benodigde inkomsten genereert de organisatie zelf met het verwerken en verhandelen van de producten die dorpsbewoners maken en dankzij de renteopbrengsten over verstrekte leningen. De rest komt uit giften van grote institutionele donoren, zoals westerse overheidsinstellingen.


Behaalde successen:


De behaalde successen zijn te vinden op de foto's onderaan. Hier is duidelijk te zien dat het elke jaar beter ging met de doelen waar de organisatie zich op richtte.

Het nieuwsartikel is te vinden op: http://www.volkskrant.nl/economie/bengalese-ontwikkelingsorganisatie-brac-helpt-het-thuisland-en-andere-arme-landen~a3806612/Meningen:


Nabil:
Ik vind dat BRAC een mooi voorbeeld is van een ideale ontwikkelingsorganisatie. Het is gegroeid, van een noodhulpcommissie tot de grootste ontwikkelingsorganisatie ter wereld. De unieke aanpak van geld binnen halen vind ik ook mooi en goed bedacht. De landbouw hebben zij in handen zodat ze de producten met winst kunnen doorverkopen. Ze gebruiken relevante projecthulp, zoals het bouwen van ziekenhuizen.

Anass:
Ik vind dat BRAC een goede ontwikkelingsorganisatie is omdat ze er alles aan doen om hun eigen land vooruit te helpen. Wat ze ook aardig lukt. Maar waar ik het niet mee eens ben, is dat ze ook ontwikkelingshulp bieden aan andere landen en overheden. Het gebruik van bileteralehulp vind ik niet verstandig als je eigen land nog een ontwikkelingsland is.

Thinking BIG with BRAC