TEADMUSLOOME

LOOVTÖÖ 2 Kersti Pärn

Teadusloome mõiste

knowledge building

Teadmusloome mõiste pärineb Bereiterilt ja Scardamalialt (1993).


... see on uute teadmiste loomise protsess üksi või koostöös, mille käigus jagatakse ja antakse tagasisidet

...koostöös ja läbi argumenteerimise uue teadmuse loomine

Teadusloome põhimõtted

  • probleemid on reaalsed
  • ideed on uuenduslikud
  • vastused peituvad õppijates
  • kriitika on vajalik, aga parimad ideed tulevad esile ja jäävad alles
  • ühine vastutus idee loomisel
Knowledge Forum