עבודת הגשה בתנך

שחר ברדע וסתיו מעוז

ציטוטים מההגדה ומהתנך

ציטוטים מההגדה:


1 : "ביד חזקה ובזרוע נטויה" - מודים לאלוקים שהוציא את עם ישראל ממצרים לאחר שעשה את כל המכות למצרים יצאו בנ"י מחוזקים ומוגנים על ידי אלוקים ביד חזקה הכוונה לכוחו של אלוקים שהציל את עם ישראל


2 : "וישמע אלוקים את קולנו כמה שנאמר וישמע אלוקים את נאקתם ויכור אלוקים את בירתו את אברהם את יצחק ואת יעקוב" - אלוקים שמע את צעקת בני ישראל ונזכר שהבטיח לאברהם יצחק ויעקוב ארץ ליהודים


ציטוטים מהתנך:


1 :"ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" - קם מלך חדש במצריים שלא הכיר את יוסף ולא ידע מה עשה בארצו


2 :"ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אישה מקת מן העבריות ותינק לך את הילד" - פסוק זה מדבר על זה שבת פרעה צריכה מינקת למשה ואחות של משה אומרת לה שהיא תקרא למיינקת ובסוף היא קוראת לאמא של משה

טקס משפחתי

טקס במשפחה של סתיו : במשפחתי כולם קוראים ביחד את 10 המכות וכל ילד מדבר ומסביר על מכה אחרת


טקס במשפחה של שחר : שופכים ייו לתוך דלי בכל קראיה של אחת מ10 המכות

חלק א - עשר מכות

דם

בחירת 2 מכות

מכת צפרדע : א - ספר שמות פרק ח פסוקים א-ב


ב - ברגע שאהרון שם את המטה ביאור ובאגמים כל הצפרדים הגיעו לארץ מצריים והיו בכל מקום בארץ

ג - לא הייתה אזהרה

ד - בני ישראל לא נפגעו מהמכה

ה - לפרעה לא אכפת מעמו ולא משחרר את בני ישראל

ו - מסקנותיינו הם שלפרעה לא אכפת והוא ממשיך להעביד את בני ישראל


מכת חושך : א - ספר שמות פרק י פסוקים כ"א - כ"ג

ב - במכת חושך אחרי שפרעה לא הסכים לשחרר את בני ישראל משה הרים את ידו לשמיים כל מצריים הייתה חשוכה

ג - כן משה אמר לפרעה לשחרר את בני ישראל ופרעה לא הסכים

ד - לא בני ישראל לא נפגעו מהמכה

ה - לפרעה לא היה אכפת והוא לא שחרר את בני ישראל

ו - מסקנותיינו הם שלפרעה לא אכפת והוא רק רוצה עבדים