A Idade Antiga.

A historia comenzou no ano...

A civilización grega.

A historia comenzou no ano 3.ooo a.C. Cando algús pobos empezaron a utilizar a escritura.

Xurdiron as primeiras civilizacións.

 • Civilización grega: Xurdiu no século VIII a. C.
 • Civilización romana: Os romanos fundaron un gran Imperio.

Big image

A Idade do Ferro na Península Ibérica.

A Historia comenzou no século V a.C. os pobos apenas utilizaban a escritura. Esta época coñécese como a Idade do Ferro.

 • Iberos: Dedicábanse a agricultura e explotaban as minas para comerciar os seus metais. Organizábanse en tribus dirixidas por un rei.
 • Celtas: Habitaban en castros, que eran poboados redondos feitos de pedra. A gandaría e unha principais actividades económicas.
 • Celtiberos: Xurdiu a mezcla entre os celtas e os iberos tiñan trazos de ambas culturas.

A colonización dos pobos do mediterráneo.

Durante a Idade dos Metais chegaron distintos pobos formando colonias.

 • Fenicios: Chegaron no século VII a. C. As colonias máis importantes son: Gades: Cádiz, Sexi: Almuñecar e Malaka: Málaga. Introduciron a súa escritura e a súa moeda.
 • Gregos: Chegaron no século VI a.C. As colonias máis importantes foron: Emporión: Empuries, Rhode: Rosas. Vendían a súa cerámica acambio de metais preciosos ou productos da agricultura.
 • Cartaxineses: Chegaron no século VI a.C. Intentaron conqistar a Penísula pero tiveron que loitar cos romanos que comenzaron no século III a.C.

A Hispania romana.

A Península Ibérica foi unha das revelións máis fomentadas do Imperio.

 • A lingua: O latín foi a lingua que falaban os romanos.
 • O dereito romano: Durante o Imperio romano establecéronse unhas leis.
 • Obras públicas: Os romanos construíron calzadas e pontes.
 • O desenvolvemento urbano: Construiron edificios públicos.

Big image

A cultura grega.

Alcanza un desenvolvemento cultural.


 • O desenvolvemento científico: Destacaron o matemático: Pitágoras e o físico: Arquímedes.
 • A relixión: Eran politeístas e dicir que crían en moitos deuses.
 • A literatura: Construíron teatros.
 • A arte: En arquitectura, desenvolveron varios elementos de construcción, en escultura lograron representar a figura humana.
 • O deporte: Crearon os Xogos olímpicos.
Big image

A cultura romana.

Os romanos adoptaron moitos trazos.

 • A relixión: Os romanos eran politeístas como os gregos.
 • A vida urbana: Construíron teatros, anfiteatros e circos.
 • A arquitectura e a enxañaría. Fixeron calzadas, pontes e acueductos.

Big image

A sociedade do Imperio romano.

 • Patricios: Eran os descendentes dos primeiros poboadores eran considerados os cidadáns máis importantes.
 • Plebeos: Descendían das familias chegadas a Roma. Cara ao século IV a.C. Os plebeos tiñan os mesmos dereitos ca os patricios.
 • Escravos: Non eran considerados os cidadáns , eran propiedade do amo para o que traballaban.
Big image

A formación do Imperio romano.

A cidade de Roma logrou formar un grande Imperio con todas as terras que conquistou polo mediterráneo.

No ano 27a.C. Augusto converteuse en emperador.

O Imperio estaba formado polos territorios conquistados. Cada provincia era dirixida por un gobernador. Este proceso denomínase romanización.

Big image