עבודה בשלח

יום מקוון

על כן תמותנה-נא נשינו בטרם נטמאו, ימות-נא בנינו בטרם טעמו טעם עבדות. ואחרי כן נגמול איש לרעהו חסד גיבורים, ומה טוב טעם עבדות. ואחרי כן נגמול איש לרעהו חסד גיבורים, ומה טוב ומה יפה יהיה בנשאנו את חרותנו אלי קבר, מותנו נשחית באש את הרכוש ואת המבצר...

הוא אומר שכדאי למות לפני שיעבדו ויהיו עבדים.

...הוי מי יתן מותנו כולנו, טרם ראו עיננו את העיר הקדושה ההיא נהרסת בידי האויבים ואת היכל הקדש מחלל וניתץ..

הוא אומר שכדאי למות לפני שהם יראו את עיר הקודש נהרסת בידי האויבים.

טענה

הם צריכים לצאת ולהלחם ולא להיות עבדים ולא להתאבד .

טענה

הם צריכים להתפלל לשם שייתן להם כוח ויעזור להם במקום להתאבד