שמחה רבה שמחה רבה!אביב הגיע פסח בא!

כותבות: לינוי כהן, עמית לוי ונגה לילה

יציאת מצרים...

לפני שנים רבות היה מלך רשע במצרים ושמו פרעה.

פרעה העביד את בני ישראל בפרך וציווה שכל זכר שנולד יש להשליך אל היאור.

בימים של פרעה הרשע נולד תינוק לאישה יהודיה, יוכבד שמה.

יוכבד ידעה כי כל זכר שנולד משליכים אל היאור, היא לא רצתה שיישליכו את תינוקה אל היאור.

יוכבד עשתה מעשה אמיץ כדי להגן על בנה! לקחה תיבה קטנה, שמה את תינוקה בתוכה ואת התיבה שמה על שפת היאור. כשבת פרעה ירדה אל היאור ראתה את התינוק בתוך התיבה ומשתה אותה מן המים, היא לקחה אותו אליה וקראה לו משה מכיוון שמשתה אותו מן המים. בת פרעה לקחה את משה לארמון וגידלה אותו כאילו היה בנה האמיתי. כשמשה גדל יצא לטייל קצת מחוץ לארמון וראה את בני ישראל סובלים, הוא ראה איש מצרי מכה את היהודי ובלי להסס משה הכה את האיש המצרי. פרעה שמע את המקרה וציווה להרוג את משה. משה ברח מן פרעה והפך לרעה צאן. יום אחד ראה במדבר סנה בוער באש ולא נשרף. הוא שמע קול מן הסנה, הקול קרא לו ואמר אליו: “לך אל פרעה והוצא את בני ישראל ממצרים”. משה ואחיו אהרון הלכו אל פרעה ואמרו לו לשחרר את בני ישראל. אך פרעה לא הסכים לבקשתם. ה' הטיל 10 מכות על מצרים. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, ארבה, חושך ובכורות.

לאחר כל המכות ובייחוד לאחר המכה הקשה ביותר, מכת הבכורות, פרעה נכנע ושחרר את בני ישראל.

חג פסח בפתח!

ממש בקרוב פסח מגיע!

כולם מתכוננים!

כולם בטירוף של ניקיונות, שוטפים, מטאטאים, ולא נשכח את ההכנות לסדר!

דרך אגב, אם כבר מדברים על הסדר, שמעתם על הסדר הגדול של כיתות א-ב?!

בבית ספרנו ציינו כיתות א-ב סדר פסח באולם הספורט.

הם שרו שירים, קראו את ההגדה ואכלו ממאכלי צלחת הפסח.