Positief opvoeden

info folder

Wat is positief opvoeden?

Het opvoeden van kinderen is leuk maar ook een hele verantwoordelijkheid. Het helpt je om het opvoeden leuker en makkelijker te maken en om een hechte band met je kind op te bouwen. Belangrijk hierbij is het belonen van goed gedrag en zo goed mogelijk communiceren.

Wat is het doel van positief opvoeden?

Positief opvoeden is erop gericht om de ontwikkeling van je kind te bevorderen en op een opbouwende manier om te gaan met het gedrag van je kind.

Wat zijn de 5 basisprincipes van positief opvoeden?

1. Denk ook aan jezelf: kinderen zijn fantastisch maar het kost je veel energie.

2. Geeft positieve aandacht: stimuleer je kind, moedig het aan en complimenteer je kind bij de dingen die ze goed doen.

3. Zorg voor een kindvriendelijke omgeving: maak van je ruimte een veilige plek waar je kind naar hartenlust kan kruipen, lopen en op onderzoek kan uitgaan.

4. Zorg voor duidelijke regels: geef duidelijk aan wat mag en niet mag en wees daarbij altijd consequent.

5. Wees realistisch: Accepteer dat jullie allebei fouten maken en dat de perfecte ouder of kind niet bestaat.

Methode Triple P.

Triple P. is een ondersteuningsprogramma voor ouders dat is ontwikkeld in Australië in het Engels staat Triple P. voor Positive Parenting Programme. In het Nederlands is dit vertaald als Positief Pedagogisch Programma. Dit programma is ontwikkeld door klinisch psycholoog Matthew R. Sanders.

Triple P. is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. Triple P. bestaat uit verschillende onderdelen, van een publiekscampagne, korte gesprekken over alledaagse opvoedvragen tot intensieve begeleiding.

Hoe kun je de methode Triple P als pedagogisch medewerkster inzetten in je werk?

4. Zorg voor duidelijke regels: stel regels vast en bespreek deze met je collega's en de kinderen. De regels staan vast maar afspraken over de regels kunnen gemaakt worden.