Mythologie

het begin van alles...

... volgens de klassieke mythologie

Wat is de klassieke mythologie?

Een mythologie is het geheel van verhalen en denkbeelden van een bepaalde cultuur waarin belangrijke vragen aan bod komen zoals de oorsprong van de mens, de wereld en natuurverschijnselen. Een mythologie kan in de loop van de tijd veranderen en meegroeien met veranderende omstandigheden.[1] Ze wordt als waarheidbeschouwd en bruikbaar binnen de cultuur waarin ze functioneert, omdat mythen filosofische reflecties, normen, waarden en historische gebeurtenissen uitdrukken. Mythologie komt onder andere tot uiting in muziek, literatuur,geschiedschrijving, religie en beeldende kunst.

Big image
RBE 1, Hoofdstuk 3, Paragraaf 3.9 - Griekse goden

Sneeuwbalgevecht met Zeus

Monday, Dec. 14th, 9pm

1 Professor Goossenslaan

Tilburg

En het is ZUIS, niet Zeus.