שיעור מתוקשב בנושא תחנת כוח פחמית

הכנה לפרויקט הפקת חשמל בתחנות כוח לכיתות ח' -כנרת פילץ

עבודה זו נועדה לעזור לתלמידים ללמוד על דרך עבודת תחנות כוח פחמיות,

כהקדמה לפרויקט הפקת אנרגיה בתחנות כוח

בפרויקט זה כל קבוצה תבחר ללמוד על דרך אחרת להפקת חשמל.

תוצרי הפרויקט פוסטר או דגם.

טבלה לאיסוף המידע על תחנת הכוח אותה התלמידים חוקרים בפרויקט


  1. * עקרון פעולת התחנה


* מהו הגורם המפעיל את התחנה, כיצד הוא מנוצל, וכיצד מיוצר ממנו חשמל.

(הוסיפו תרשים של התחנה)


* המרות אנרגיה בתהליך


* תנאי הסביבה הדרושים להפעלת התחנה: מהם גורמי הסביבה שהתחנה מנצלת לשם פעולתה.


השפעת התחנה על הסביבה.

* אילו בעיות סביבתיות גורמת התחנה, ומהן הדרכים לפתרון בעיות אלו.

יש להתייחס לחומרים או אנרגיה הנפלטים מהתחנה ומהם השפעותיהם על הסביבה.

יש להתייחס לסוגי זיהום שונים, כמו זיהום אויר או מים, וכן לקרינה או חום הנפלטים לסביבה.

יש להתייחס לפגיעה נופית ופגיעה בחי ובצומח.


* התאמת התחנה לתנאי הארץ

* יש לציין האם תחנה כזו פועלת בארץ' היכן, והאם פעולתה יעילה?

(כדאי לצרף תמונה).


* מקום בעולם בו פועלת תחנה כזו

יש לציין מקום בעולם בו פועלת תחנה כזו, מה מאפיין אזור זה, למה מנוצל החשמל שמייצרת התחנה והאם פעולתה יעילה (כדאי לצרף תמונה)..


* יתרונות-מהם היתרונות בהפעלת תחנת כוח מסוג זה?


*חסרונות- מהם החסרונות הנובעים מהפעלת תחנת כוח מסוג זה.