יסודות התרבות

משוב מחצית

רוני הס

ידע

במסגרת השיעורים קיבלתי נקודת מבט על התרבות האנושית והתרבות בכלל.

מהי תרבות: כל מעשה ידי אדם הוא מעשה תרבותי.

למדתי על טקסים בכלל - מה הרכיבים שלהם (פעולה ממירה, ביצוע ע"י בני אדם וחזרה), ועל טקסים של שבטים באפריקה וביערות הגשם בפרט.

למדתי על התחלות חדשות: סיפורים אישיים של חברי לכיתה, התחלה של ספר או התחלה של סרט.

למדתי קצת על מלחמת ששת הימים ועל נקודת מבט נוספת של הסכסוך הישראלי-ערבי בסרט "אוונטי פופולו".

למדתי על פוליטיקאים רבים מהראיונות שביצעו חברי לכיתה ואני עם חברי כנסת.
ראיתי נקודת מבט ביקורתית על חברה "דמוקרטית" לכאורה בהצגה "חוות החיות"

מיומנות

רכשתי מיומנות של סיכום טקסטים לפי פסקאות במשפטים מתומצתים.

רכשתי מיומנות של כתיבת דוח צפייה (כמובן שלא ברמה של מסלול תיאטרון) מכתיבת חוות הדעת על ההצגה "חוות החיות".

רכשתי מיומנות של ראיון טלפוני מהראיון עם חברת הכנסת.

רכשתי מיומנות של הסתכלות בעין ביקורתית על מאמרים.

רכשתי מיומנות של לשים לב בתחילת ספר או סרט (8-9 דקות ראשונות) לאירוע המכונן והמניע של העלילה.

הרגל

התרגלתי לא לגרור שולחנות וכיסאות בכיתה.

התרגלתי לא ללעוס מסטיק בשיעור.

התרגלתי להיות קשובה במקסימום לאורך כל השיעור, כיוון שחומר עובר מהר וקל מאוד לפספס מידע, מיומנות או הרגל שיסיעו לך בהמשך בצורה כזו או אחרת.