El nucli d'una cèl·lula

David González, Alex Mosquera i Laura del Castillo

Big image

Foto microscopi electrónic

Big image

Dibuix d'un nucli (Alex)

Big image
Trabajo
NÚCLEO CELULAR

Links de pàgines relacionades:

A continuacó hos deixem un parell de links on expliquen més detalladament l'ho què és el nucli cel·lular.