יסודות התרבות

שקד משען

Big image

ידע

במסגרת שיעורי "יסודות התרבות" למדתי והרחבתי את הידע שלי בנושאים הבאים:

 • תרבות – למדתי מהי תרבות ומה מאפיין אותה – טקסים, גיבורי תרבות, מנהיגים פוליטיים וסגנון התנהגותם.

 • גיבורי תרבות – למדתי מהו גיבור תרבות והרחבתי את הידע שלי על אריק איינשטיין גיבור התרבות שלי.

 • טקסים – למדתי מהי פעולה מסמלת בטקסים והרחבתי את הידע שלי בנושא טקס ההטבלה לדת הנוצרית.

 • מנהיגות – בעבודה בנושא מנהיגות התמקדתי בחברת הכנסת סתיו שפיר. למדתי על פעילותה בכנסת, למדתי על "מחאת האוהלים" שהתרחשה בארץ בקיץ 2011. מחאה זו עסקה בנושא מצוקת הדיור בישראל, והיתה המאורע המכונן שגרם לשפיר לפתוח בפעילות ציבורית. מהרצאות של חברי לכיתה למדתי להכיר חברי כנסת נוספים ואת תחומי פעילותם. חלק מחברי הכנסת היו מוכרים לי כמו שר החינוך נפתלי בנט, והרחבתי את הידע שלי על פעילותם. לעומת זאת הכרתי לראשונה את חברת הכנסת קסניה סבטלובה מהמחנה הציוני, עליה לא שמעתי קודם.

מיומנות

המיומנויות שהתחזקו אצלי במהלך השיעור ועבודות הבית הן:

 • שימוש באתרי אינטרנט – לשיתוף מידע כגון: smore, לוח ה- limo, אתרים שלא הכרתי קודם.

 • פניה לנציג ציבור - מיומנות של כתיבת שאלות בצורה מתומצתת, פנייה מנומסת לחברת כנסת בבקשה לקבלת תשובות לשאלות. מיומנות זו לא היתה מוכרת לי כלל ומעולם לא התנסיתי בה.

 • כתיבה – ממשימת הכתיבה על ההצגה "חוות החיות" למדתי כיצד לכתוב חוות דעת על הצגה, הבנתי שאינני צריכה לשכנע את הקורא בצדקתי אלא להעביר בצורה ברורה את התרשמותי.

 • חשיבה בדרך מקורית ויצירתית – מיומנות שהתחזקה אצלי בעקבות מטלות שיעורי הבית, למשל ביצירת שמי מחפצים המאפיינים אותי.

 • חיפוש ומציאת מידע באינטרנט – במסגרת העבודה על סתיו שפיר, חיפשתי מאמרים ונאומים של סתיו שפיר. כנ"ל בעבודה על טקסים, הצגתי מאמר שמצאתי באינטרנט ודן בטקס ההטבלה לדת הנוצרית.

הרגל

להלן הרגלים בהם הורגלנו עד כה:

 • הקשבה בשקט - ההרגל העיקרי המיוחד בעיני במסגרת השיעורים בכיתה, קשור לתרבות השיח. חלוקת הכיתה למספר ילדים הנושאים דברים בעוד אחרים מקשיבים ומגיבים רק לאחר מתן רשות דיבור ולא מתפרצים לדברי החברים .

 • עמידה בלוחות זמנים– שנקבעו להגשת עבודות וביצוע מטלות.

תוספת - סרטון וידאו

במסגרת עבודתי על חברת הכנסת סתיו שפיר למדתי על תפקידו של מנהיג חברתי ועל הכח שיש

בידי ציבור מאורגן, מתואם בפעילויותיו ומונהג ע"י מנהיג בעל רעיונות ויוזמה הפועל למען שינוי לטובת הציבור.

בעקבות המחאה והפגנות הענק, הודיעה ממשלת ישראל על שורת צעדים שיינקטו לפתרון מצוקת הדיור.

יציאת ההמונים לרחובות היתה בגדר שינוי תרבותי שחל בישראל, מאזרחים "שותקים" לאזרחים הפועלים יחד ומתאגדים במטרה לשפר את מצבם הכלכלי חברתי.

מצרפת סרטון אנימציה קצר הממחיש את חשיבות "כח ההתאגדות" לחברה ואת תרומת המנהיג ליצירת ההתאגדות. לדעתי "כח ההתאגדות" הינו אחד ממאפייני התרבות החשובים לחברה הישראלית בפרט ולכל חברה ככלל, ולשם כך יש צורך במנהיגים בחברה.

The Power of Union is Strength - Crabs VS Ants VS Penguins Advertisement