על שלושה דברים העולם עומד

ערכים בחיי היום יום שלי

אהבה

בכל חברה אנו חייבים להתבסס על חוקי יסוד כדי שהחיים יתנהלו כסדרם. אך חוקים בלבד לא מספיק, אנו זקוקים למשהו מתוכנו, משלנו, משהו שאנו נתרום לסביבותינו. ערכים ומוסריות, זו התרומה הגדולה האישית של כל אחד מאיתנו לחברה טובה יותר.