מנהיגים מקוונים

לצערי גומרים

מה אני חושב על הקורס

אני חושב שהקורס הרחיב את הידע שלי במחשבים ושאלה דברים שיעזרו בעבודות, בבית הספר וגם בחיים.