פורים - מקור החג והיבטים מהמקורות

מאת: נתנאל

Big image

מקור החג

על פי המגילה, החג נקרא על שום ה"פור" (גורל) שהטיל המן במטרה לקבוע את היום שבו יבוצע הטבח ביהודים - אותו יום שבעקבות רצף אירועים המתוארים במגילה התהפך הגלגל, והיהודים הם שהרגו באויביהם. י"ג באדר, ערב פורים, הוא יום תענית אסתר ונהוג לצום בו כזכר לתענית אסתר, שצמה טרם ניגשה למלך בבקשה לבטל את הגזירה (ויקיפדיה).


אופי החגיגות

החג מצטיין במאפייני השמחה שבו, על פי ההלכה חייב יהודי לקיים סעודת פורים ושתיית יין "עד-דלא-ידע",וכן נוהגים באכילת ממתקים. מאפיינים נוספים הם לבישת תחפושות ומסכות, בדחנות והרעשה ברעשנים. מצוות החג כוללות גם את חובת קריאת מגילת אסתר בלילה וביום, מסירת משלוחי מנות איש לרעהו וכן מתנות לעניים(ויקיפדיה).


העדלאידע

ישראל חוגגת ומציינת את פורים בתהלוכות, בתחפושות, במסיבות ועוד. העדלאידע החלה את דרכה בראשית ימי העיר תל אביב, בשנת 1912. במהלך השנים, בעיקר בשל מלחמות הופסקו החגיגות וחודשו רק בשנות ה-50. בשנות ה-60 נדדו החגיגות המרכזיות לחולון, וכיום נערכות תהלוכות עדלאידע בערים רבות בארץ (מאקו).


מיהו המן הרשע?

המן הרשע היה שר מאוד בכיר בממלכת פרס שחז"ל מייחסים אותו לזרע עמלק תחת מלכותו של אחשורוש שהוציא פקודה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים.

ע"פ המגילה בסוף המן ועשרת בניו ימ"ש נתלו על העץ ומרדכי היהודי תפס את מקומו.