אנזים קטאלז בפעולה!

מבצעי המחקר

נדב מזרחי, רן אלגיסר, להב יהושע, דניאל בן דוד, דניאל באומן, דניאל פישצ'יק ומיכאל גרינברג.

הקדמה

קטאלז הוא אנזים, המצוי ברוב בעלי החיים הקיימים. הקאטלז מזרז פירוק של מי חמצן. בניסוי זה נבדוק את השפעת הטמפרטורה על זירוז פירוק מי החמצן.

מטרות ושאלות המחקר

האם הטמפרטורה משפיע על זירוז פירוק מי החמצן? אם כן כיצד?

החומרים הדרושים

ציוד:

חלק פנימי של תפוח אדמה חתוך לקוביות קטנות

מי חמצן

חמש מבחנות עם פקק

מד טמפרטורה

חמש כוסות כימיות

מים בטמפרטורות שונות (0 מעלות, 20 מעלות, 40 מעלות, 60 מעלות, 90 מעלות (נמדד במעלות צלזיוס))

מהלך הניסוי

הכנסת כמות שווה של קוביות תפוח אדמה לכל מבחנה.

הוספת 5 מיליליטר מי חמצן לכל מבחנה וסגירתה בפקק.

הנחת כל מבחנה בתוך כוס כימית עם 200 מיליליטר מים בטמפרטורות השונות

מדידת טמפרטורת המים בכל כוס באמצעות מד טמפרטורה

התבוננות במתרחש במשך 5 דקות

הערה

בעקבות הוצאת המבחנות של 60 מעלות ו90 מעלות, התוצאות לא יצאו כמתוכנן, מכאן אפשר ללמוד שבכדי שהתשובות יהיו נכונות צריך לעשות מספר ניסויים ולא רק ניסוי אחד.


ציר הY מייצג את הגובה שבועות מיי החמצן הגיעו אליו.

ציר הX מייצג את טמפרטורת המים.

Big image

דיון ומסקנות

ניתן להסיק שחשוב מאוד לשמור על הניסוי "סטרילי" כדי שתוצאותיו יצאו נכונות. כמו כן, בשביל שתוצאות הניסוי יהיו הכי מדויקות שאפשר חשוב מאוד לעשות מספר ניסויים ולא רק ניסוי אחד.