UVĚDOM SI SVŮJ STRACH A PŘEKONEJ HO

JAK se naučit pracovat s vlastními strachy

PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOP

Uvědom si svůj strach a překonej ho "Feel the fear and do it anyway®” -

Copyright © 2008 Susan Jeffers, Ph.D. All rights reserved.
Interaktivní workshop, je určený široké veřejnosti. Téma strachu je velmi široké a rozšířené. Různé strachy, menší, větší, méně závažné i závažnější, pronásledují většinu z nás. Workshop je určen těm, kdo již nechtějí, aby JE vlastní strach ovládal a znemožňoval jim příjemný život.

Uvědom si svůj strach a překonej ho - "Feel the fear and do it anyway®” -

Copyright © 2008 Susan Jeffers, Ph.D. All rights reserved.

Interaktivní workshop, je určený široké veřejnosti. Téma strachu je velmi široké a rozšířené. Různé strachy, menší, větší, méně závažné i závažnější, pronásledují většinu z nás. Workshop je určen těm, kdo již nechtějí, aby JE vlastní strach ovládal a znemožňoval jim příjemný život.

Přihláška na seminář -lektorka Eva Kaňáková
Datum Doplňte prosím


Jméno ……………………………………………………………………...…………………

fakturační adresa:
tel.: emailová adresa


bankovní spojení, číslo účtu


Do začátku kurzu provedeme úhradu celkové částky vložného 2.500,- / 2000,-Kč

na účet 188214640/0300.

Mám zájem o zasílání pozvánek na odborné akce e-mailem na adresu: …….………

Datum Razítko, podpis

Vyplněnou přihlášku prosím odešlete e-mailem nebo poštou na adresu:
Casiopea, 147 00 Praha 4, Skaláků 4