Õpikeskkonna analüüs

Rühmatöö

Toetavad tegurid


Sotsiaalne õppekeskkond

1.Hea meeskonnatöö

2.Head suhted õpetajate vahel kui ka õpilaste vahel

3.Koostöövalmidus


Vaimne õppekekskkond

1.Paindlikkus

2.Õppijate erineva tasemega arvestamine, õppija erivajaduste märkamine ja selle arvestamine õpetamisel

3.Info ja raamatukogude olemasolu

4.Erialakirjanduse õppekirjanduse olemasolu

5.Ligipääs olemas õppekirjandusele


Füüsiline õppekeskkond

1.Korras õpperuumid, renoveeritud hooned

2.Hea valgustus

3.Optimaalne temperatuur

4.Suured aknad

5.Ohutusnõuded täidetud

6.Tehnilised vahendid

Takistavad tegurid


Sotsiaalne õppekeskkond

1.Suur õppijate vanusevahe

2.Suured õppegrupid praktilise tunni läbiviimisel


Vaimne õppekeskkond

1.Õppekirjanduse vähene olemasolu ja nendele ligipääs


Füüsiline õppekeskkond

1.Halb ventilatsioon

2.Projektori halb asukoht

3.Vähene instrueerimine


Koostajad:

Maria Jürisson

Monica Lõoke

Rooland Harjo

Tauri Punder