איכות הסביבה

ינואר ירוק בחטיבת הביניים נופר- שחקים

תחרות ינואר ירוק

השנה, תשע"ו, בית ספרנו חרט על דגלו את שנת איכות הסביבה.


במהלך שנה זו, המועצה הירוקה תכנס לכיתות ותסביר על חשיבות השמירה על הסביבה,


תעמיק על המזהמים ועל טביעת הרגל האקולוגית.

בינואר תלמידי בית הספר מוזמנים להביא בקבוקים (עד ליטר) ופחיות לבית הספר.

(נא לא להביא בקבוקי זכוכית)

נציגי המועצה הירוקה יאספו וירשמו את הכמות שהובאו בכל כתה.


מובטח פרס שווה לכתה הזוכה!


התחילו להביא בקבוקים ופחיות


בהצלחה למתמודדים!


המועצה הירוקה

שי אביבי. חי צומח דומם. טביעת רגל אקולוגית