Santa Joaquima de Vedruna

Alex Fajardo Bailey

Celebració de la Fundació de les escoles Vedruna fa 190 anys per Joaquima de Vedruna

Tuesday, March 22nd, 9am to Wednesday, March 23rd, 9pm

21 Carrer Barcelona

Girona, Girona

Es celebra als col·legis la fundació de la Congregació de les Escoles de les Germanes Carmelites de la Caritat o Vedrunes

Qui Era? Com era la seva Vida?

Joaquima de Vedruna i Vidal va néixer a Barcelona, al carrer de l'hospital, el 16 d'abril de 1783, al ser d'una família benestant d'arrels cristianes profundes, pertanyent a l'aristocràcia i la burgesia intel·lectual de la ciutat. Fou la cinquena de vuit fills. El seu pare, Llorenç de Vedruna i Mur, exercia el càrrec de notari. Va ser educada a la llar familiar directament per la seva mare, Teresa Vidal i Comas, que va orientar i fer madurar l'extraordinària espiritual de la seva filla. Als 12 anys sol·licità de ser admesa al Monestir de monges Carmelites de l'Encarnació, al carrer de l'Hospital, a poques passes de casa seva, però li diuen que no l'accepten de monja perquè diuen que encara no te segur el que vol fer. Finalment va ser acceptada. Es va casar amb Teodor de Mas i Solà, jove advocat de 24 anys que exercia el seu ofici a Barcelona, primogènit de nou germans en una família de terratinents pertanyent a la noblesa rural de Vic. Va morir a Barcelona al 28 d'agost de 1854 però està sepultrada a Vic.

Escoles Vedruna a l'Actualitat

Present-ment es troben 36 Escoles Vedruna a Catalunya
Big image

El Logo de les Escoles

Big image

Perquè va Fundar Aquestes Escoles?

Al principi abans de crear les escoles, ella, agafava nenes del carrer i els portava a casa seva, i allà les educava.


Ella, en el seu temps com a noia, per a ella no hi havia escoles com que els nois eren els únics que es podien educar. Quan va crear les escoles, principalment només era una escola de nenes, peró fa ons quants anys, ho van canviar i ara s'accepten nens.

Un Video per Resumir-ho!

Vedruna 190 anys - Història de la vida de Joaquima de Vedruna