Ethan halsey

you can be a truk driver today

I like to play football.
I like trucks

I like to watch wrestling


I like old cars


I like Michael Myers