יום קהילה ומשטרה

מיועד לתלמידים, הורים ותושבי היישוב

בתאריך ט"ו סיוון (2.6.15)

בשעה 5:00 אחה"צ

יתקיים בביה"ס בע"ה

ילק"ם

יום קהילה ומשטרה

הילק"מ מאורגן ב