Emmi Pikler

Eigen tempo

Veilig en geliefd

Het kind krijgt volledige aandacht tijdens verzorgingsmomenten, door middel van communiceren en aanrakingen. Door deze momenten krijgt het kind een hechte relatie met de verzorger. Het is belangrijk dat het kind zich veilig voelt, het gevoel van veiligheid ontstaat in de handen van de verzorger.

Vrije bewegingsruimte

Het is belangrijk dat het kind in zijn eigen tempo kan bewegen, spreken en denken. Hierdoor wordt zijn ontwikkeling beter. De grove motoriek heeft te maken met kruipen, gaan staan en lopen, dit leert het kind zich meestal zelf aan zonder de hulp van volwassenen. Dit zijn de overgangsposities. Het kind moet uit zichzelf dingen gaan ontdekken, bijvoorbeeld spelen, lopen en kruipen. Dit moet in een veilige omgeving plaatsvinden.

Dagelijks ritme

Het is belangrijk voor een kind dat ze in een plezierige omgeving een ritme hebben, met eten, slapen en spelen. Een ritme zorgt voor stabiliteit in het leven van het kind. Ze weten wat er gaat gebeuren op een dag.