ПРОСТОРИИ ВО ДОМОТ

1.Кои се просторииво нашиот дом?

2. За што служат просториите во домот?

3.Кој мебел го има во тие простории?

4. Кој се грижи за хигиената во просториите?

5. Како ти се грижиш за својата соба?


Детска соба

Детската соба припаѓа на децата од семејството.Во неа најчесто има кревет за спиење, шифоњер за чување на облеката, биро за пишување и учење, столче и тн. Во неа децата престојуват кога учат, читаат, играат.