Teadmusloome

II õppepäeva ülesanne

Bereiter’i ja Scardamalia kohaselt on teadmusloome protsess, mille käigus luuakse või muudetakse avalikult kättesaadavat teadmust.

Teadmusloome väljundiks on teiste digikeskkonnas tegutsejate poolt taaskasutatavad kognitiivsed artefaktid (nt. tekstidokumendid, veebilehed).

Big image
1 Minuti Loeng - Kuidas nutiseadmega kruvisid keerata? (Mart Laanpere)