Noske Bondefamilier

5 viktige fakta

* Bøndene leide ut et lite stykke av jorda si til en husmannsfamilie.

* Mennene var tømmerhoggere og fiskere samtidig som de var bønner.

* På 1700 tallet fikk bondefamiliene bedre hus.

* Bøndene iNorge fikk kjøpe gårdene de drev.

* Mange bonde familier ville gjerne kjøpe gården sin for å slippe å betale leieavgift til jordeieren, men det var enda flere fordeler ved å eie gården selv.

Big image

Bildet er av en bondefamilie

Bildet er funne på: www.wikipedia.com

Bildet er malt av: Georg Waldmüller

Laget av: Anne Sofie Jeppesen

Kilder. S-fag boka

Bilde: ser du ovenfor :-)