Tarbeasjade internetist tellimine

noorte seas

Uurimistöö eesmärk

Autori eesmärgiks oli teada saada kui populaarne on tarbeasjade internetist tellimine Tallinna Reaalkooli 10. b klassi II rühma õpilaste seas ning mida nad internetist tellivad ja mis internetilehekülgi selleks kasutavad. Autor uuris ka mis noori internetist tellides mõjutab.

Töö koostamine

  • Teooria osas kasutas autor Ameerika Ühendriikide noorte peal koostatud statistikat ja maksu- ja tolliameti reeglistikku.
  • Praktilises osas kasutas autor küsimustikku, mis oli loodud Google Drive-s
  • Töö koostas autor Libre Office tarkvara abil

Tulemused

Küsitlusele vastas 14 õpilast 18-st, kellest 71% omas internetist tellimise kogemusi
  • Enamik õpilasi tellib midagi internetist kord poole aasta jooksul ning tellitakse enamasti riideid, jalanõusid ja elektroonikat.
  • Kõige populaarsemad internetileheküljed kust tellitakse on eBay ja Amazon
  • Internetist tellimisel tehtavaid valikuid mõjutavad kõige rohkem sõbrad ja vanemad
  • Sotsiaalmeedia lehekülgedest mõjutab noori enim Facebook

Järeldus

Töö autorit üllatas, et 10. b klassi noored tellivad internetist asju nii harva. Muudes valdkondades langesid 10. b klassi noorte harjumused kokku Ameerika Ühendriikide noorte harjumustega.