http://www.xn--l3cddj1b6hf6m.com/

ที่ดิน

ถมที่ดินเพื่อการสร้างที่พักอาศัย เขาทำกันเพราะเหตุใด
หากว่าท่านทั่วไปก็ไม่รู้ว่าทำไมที่ดินที่ว่างเปล่าจะต้องมีการถมที่เพิ่มเติม ที่ดินว่างแบบเดิมก็มีอยู่แล้วจะจ่ายเงินเพื่อสร้างตึกอีกเยอะทำไม ซึ่งถ้าหากว่าท่านที่ไม่ได้

สร้างที่พักอาศัยเองอาจจะไม่รู้เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่านะครับเผื่อว่าวันหนึ่งท่านเองก็อาจจะต้องสร้างที่พักอาศัย มาดูกันว่าการถมที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคาร

นั้นจำเป็นดังนี้
1.เพื่อความหนาแน่นของพื้นดินที่จะก่อสร้างอาคาร การถมที่ดินเพื่อการปลูกตึกนั้นไม่ได้ทำกันแค่วันเดียวเพราะว่าต้องใช้เวลาที่นานกว่าดินที่ถมที่ไปนั้นจะอัดกัน

แน่นและก็ไม่ได้มีการถมที่ดินแล้วบดอัดก็จบก็เพราะว่าจะต้องมีการปลูกพืชคลุมดินและก็ต้นไม้เพื่อให้เกิดการยึดแน่นของหน้าดินอีกซักพักหนึ่ง เพราะว่าถ้าหากว่า

เราทำการถมที่ดินเพื่อการสร้างอาคารแล้วทำการสร้างที่พักอาศัยโดยทันทีแล้วนั้นการทรุดตัวของพื้นอาคารนั้นอาจจะเกิดขึ้นแม้ตึกจะไม่ทุรุดแต่ว่าเมื่อดินที่ถมยุบตัว

จะทำให้ใต้พื้นบ้านจะเกิดเป็นรูหรือช่องว่างทำให้เห็นตัวบ้านลอยขึ้น หรือเห็นโครงสร้างอาคารทำให้เกิดความไม่สวยงาม

2.เพื่อปรับตำแหน่งให้พื้นอาคารอยู่ความสูงเดียวกันและก็ระดับที่สูงกว่าเพื่อป้องกันน้ำท่วม หลายท่านที่สร้างอาคารในความสูงที่ต่ำกว่าพื้นถนนหรือท่อระบายน้ำ ก็

มักจะเจอปัญหาเหล่านี้เมื่อเข้าสู่หน้าฝนธรรมชาติของน้ำจะไหลลงมาที่ต่ำเพราะฉะนั้นตึกจะรับน้ำไปเต็มๆ อย่ามองเพียงแค่เรื่องของการประหยัดอย่างเดียวก็เพราะว่า

การถมที่ดินภายหลังนั้นทำได้ยากหรือได้เพียงรอบนอกหรือต้องทำการยกที่พักอาศัยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะกว่า

เห็นแล้วใช่ไหมว่าไม่ว่าที่พักอาศัยจะมีโครงสร้างขนาดเท่าไหร่ การถมที่ดินเพื่อการก่อสร้างที่พักอาศัย นั้นมีความสำคัญมาก ทำให้ตึกเราอยู่กับเราได้ยาวนาน มีความ

เข้มแข็งมากขึ้น

คิดถึง ถม ดูที่นี่ถมที่ดิน.com
Big image