תרגיל ארצי - למידה מרחוק בחירום

יום שלישי 3.3.2020

תרגיל למידה מרחוק בחירום

תרגיל החירום הארצי יתקיים במחוז חיפה ביום שלישי 3.3.2020 מחייב את השתתפות כלל בתי הספר בארץ, במהלכו יתרגלו התלמידים "למידה מרחוק", בתרגיל יפעלו התלמידים מהבית, החל מהשעה 14:00 עד 20:00.

באמצעות שימוש בתכני לימוד דיגיטליים, תקשורת מרחוק עם המורים ולמידה באמצעות "כיתה וירטואלית".

(חוזר מנכ"ל כ"ו בטבת תשע"ט נוהלי שעת חירום במערכת החינוך).


תרגיל יכלול את הפעולות הבאות:

  1. נוכחות - בדיקת נוכחות התלמידים המשתתפים בתרגיל.
  2. למידה - ביצוע מטלת למידה מתוקשבת או פעילות ווירטואלית שהמורים ינגישו לתלמידים במרחב מקוון
  3. תקשורת - ביצוע שיח מקוון בין המורים לתלמידים.
  4. דיווח על ידי מנהל בית הספר

היערכות לתרגיל הארצי ופעולות ההכנה הנדרשות מבעלי התפקידים בבית הספר

עם קבלת נוהל זה, על מנהל בית ספר לוודא את ביצוע הפעולות הבאות:

א. הנחיית צוותי ההוראה להיערכות לתרגיל "למידה מרחוק" בחירום, על פי המתווה המפורט במסמך.

ב. בדיקת קיום והכרת סיסמת הזדהות אחידה אצל כל תלמידי בית הספר לצורך התחברות למרחבי הלמידה ברשת.

ג. בדיקת קיום ותקינות RSS במרחב הציבורי שקיים בפורטל הבית ספרי .

ד. סיוע והדרכה של רכז התקשוב והרכז הפדגוגי לצוות המורים בבחירת תשתית ומרחב למידה מקוון בו יתקיים השיח ובו תוצג ותוגש המטלה המתוקשבת בהתאם לשכבת הגיל.

ה. בחירת מטלה מתוקשבת על ידי המורים מתוך מגוון האפשרויות הקיימות והפניית התלמידים לפעול בסביבת ענן המוכרת להם ומלווה את הלמידה השוטפת ו/או הפניית התלמידים לשידורי "אקדמיה ברשת" המפורסמים בפורטל התלמידים. ערוץ שידורי "אקדמיה ברשת" יהיה פתוח במהלך התרגיל (לפי מערכת השעות) וישדר שיעורים במקצוע אנגלית לתלמידי שכבות הגיל : ג'-ד', ה'-ו', ז'-ח'. ו.

ו. הצגת התרגיל לתלמידים -כל המורים המשתתפים בתרגיל יציגו לתלמידים את תרגיל ה"למידה מרחוק", יסבירו כיצד תתבצע ה"למידה מרחוק" ביום התרגיל, ומהן הפעולות הנדרשות מהם בשעות בהן מתקיים התרגיל. המורים יאפשרו לתלמידים לשאול שאלות כדי להשיג בצורה הטובה ביותר את מטרת התרגיל.

ז. הפצת מכתב להוריםבעברית , בערבית

הנחיות לביצוע התרגיל

בתחילת התרגיל, עם קבלת הודעת RSS במרחב המקוון, המורה ישלח הודעה לתלמידיו, בה יבקש מהם להיכנס למרחב הלמידה המקוון הנבחר (בדרכי ההתקשרות המופעלות בשגרה בבית הספר).1. המורים יבדקו נוכחות במהלך התרגיל, וידווחו על מיקומו של כל תלמיד

2. לאחר כניסת התלמידים למרחב הלמידה המקוון, התלמידים יתבקשו לבצע מטלת למידה מתוקשבת או פעילות ווירטואלית שהמורים ינגישו לתלמידים במרחב המקוון.

3. לאחר ביצוע המשימה, המורה יקיים שיח מקוון ו/או ינהל דיון עם התלמידים על הפעילות המתוקשבת שניתנה להם.

4. סיום התרגיל

בסיום התרגיל לאחר השלמת המשימה, יבוצעו הפעולות הבאות:

א. המורה ידווח למנהל בית הספר על מספר התלמידים איתם יצר קשר, ומי מהם ביצע או לא ביצע את המשימה המתוקשבת.

ב. מנהל בית הספר ידווח על ביצוע התרגיל בבית ספרו באמצעות טופס "דיווח על ביצוע התרגיל" עד ה 5.3.2020

נתקלתם בבעיה!

נא לפנות לנעמי שרוני, מדריכת תקשוב מחוזית