PIRPX

Partido Independiente Realista da Parroquia de Xallas

Por unha sociedade e convivencia mellor.

Ó noso partido chámase PIRPX (Partido Independiente Realista da Parroquia de Xallas) somos tres veciños do concello que intentaremos facer todos os arranxos posibles e solucionar calquera problema que se nos plantee.

Mellora do estado das estradas.

Un dos principais problemas que abunda na nosa parroquía é o mal estados das estradas. Ao haber tantos buracos impiden o mal circulamento de vehículos e tamén un impacto visual. Este problema será unha das nosas prioridades, que intentaremos arranxar ó máis rápido posible.

Maior conexibilidade.

Temos a idea de poñer unha línea de autobuses para a xente que carece de vehículo poida acceder a vila sen problema. Grazas a esto tamén podemos poñer o noso gran de axuda co medio ambiente coa utilización de máis trsansporte público.

Reparación das estradas.

Reparar algunhas estradas para poder ter a dobre circulación. Nelas xa que hai un impedimento moi grande co paso de transportes agrívolas e urbanos.

Estado da igrexa.

Preocupanos moito o estado das nosas antigüedades e comezaremos arranxando a nosa preciosa igrexa debido aos seus anos, co paso do tempo o seu estado foi indo a decadencia e é un compromiso para nós arranxala sen ningún custo para os nosos veciños.

Terrazas nas beirarrúas.

A miúdo vemos que os bares colocan as súas terrazas nas beirarrúas sen control algún. As veces este tipo de colocación impide ó paso de carriños de bebés ou de persoas de avanzada idade.Por isto comezaremos a cobrar pola colocación de terrazas, tendo en conta que o partido anterior dixo que as eliminaría ou cobraría pero as terrazas siguen no mesmo lugar.

Maior cobertura.

Como todos sabemos, nalgúns lugares afastados carecese de rede de cobertura e a xente vese obrigada a comprar instrumentos para ter maior cobertura, salen moi caros. A nosa iniciativa é colocar unha nova antena para así ter conexibilidade para todos.

Colocación de farolas en Xallas.

A estas alturas parecenos incrible que ó goberno anterior non se fixase na carencia de farolas nesta parroquia, producindo así un maior número de accidentes, xa que é un lugar con moitas curvas e a miúdo pasan polas carreteras animais salvaxes.

Limpeza das cunetas.

Como temos un servizo de xardiñeiría espectacular, a nosa seguinte tarefa será envialos a todas as parroquias do noso concello que precisen a limpeza das cunetas para así evitar un impacto visual e a proliferación de animais indeseables.

Mellora no servizo de vixilancia.

Como todos sabemos a vixilancia no noso municipio as veces é pésima! Xa que en contadas ocasións houbo algún tipo de problema e a nosa Garda Civil non foi o bastante precoz para chegar ao lugar tendo que contar coas forzas de seguridade doutros lugares. Por iso vamos a facer que estos casos non se volvan a repetir.

Parque Eólico.

Na nosa parroquia, en algún lugar como Gorgal o parque eólico está moi cerca das casas e isto produce un impacto visual e tamén algún que outro ruido.