Veilige Publieke Taak ZHZ

Nieuwsbrief 1, juni 2015

VPT in een Notendop


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aantal jaar geleden het programma Veilige Publieke Taak ontwikkeld. Aanleiding hiervoor was het fenomeen dat werknemers met een publieke taak steeds vaker te maken hebben met agressie en geweld. Het programma kent drie sporen: het stellen van grenzen, het aanpakken van daders en het ondersteunen van werkgevers bij de aanpak van agressie en geweld. Om zo’n landelijk programma dichterbij het lokale bestuur te brengen, is Nederland opgedeeld in 16 VPT-regio’s. Zuid-Holland Zuid is ook zo’n intensiveringsregio.

Bestuurlijk Boegbeeld


Burgemeester Klaas Tigelaar "Wanneer je tijdens je werk te maken hebt met agressie of geweld, maak het bespreekbaar. Laat het zeker niet voorbij gaan als iets dat er tegenwoordig bijhoort. Het is onacceptabel."

Wat kan je van ons Verwachten?

Het programma Veilige Publieke Taak loopt door tot eind 2016. De komende tijd zullen verschillende activiteiten door de projectorganisatie uitgevoerd gaan worden.


  • Om de aandacht voor het onderwerp te vergroten, worden "ambassadeursbijeenkomsten" voor bestuurders georganiseerd.
  • Medewerkers van gemeenten (belast met P&O, veiligheid en communicatie) krijgen - veelal binnen hun reguliere overleggen - informatie over dit onderwerp.
  • Gemeenten zullen individueel door een Bestuurlijk Netwerker worden bezocht om zo op informele wijze aandacht te vragen voor VPT en inbedding van de maatregelen.
  • Leidinggevenden zullen middels workshops of informatieve bijeenkomsten enthousiast gemaakt gaan worden voor het toepassen van de 8 VPT maatregelen.
  • De Eenduidige Landelijke Afspraken met politie en Openbaar Ministerie (zgn. ELA) zullen nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht.
  • Om aandacht voor VPT niet verloren te laten gaan, wordt vorm gegeven aan borging van het onderwerp in lokaal en/of regionaal beleid.

Wie zijn wij:

De Projectorganisatie

Anke Reijngoudt en Vikah Craigg


"Als OOV'er en ARB'er ligt veiligheid dicht bij ons hart. Wanneer het ons lukt werknemers met een publieke taak hun functie uit te laten voeren onder veilige omstandigheden en - wanneer het misgaat - dat zij kunnen terugvallen op een goed ingericht systeem, is onze missie geslaagd!"

Bestuurlijk Netwerker

Burgemeester Arno Brok

"Met enthousiasme heb ik het afgelopen jaar het voorzitterschap VPT in de regio Zuid- Holland Zuid vervuld. De aanpak in onze regio is in 2014 gericht geweest op samenwerking, op bewustwording van de problematiek en op het bevorderen van een consistenter beleid voor agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak in de regio."

Bestuurlijk Netwerker

Gemeentesecretaris Nanette van Ameijde- Poortman

"VPT is belangrijk omdat agressie tegen mensen met een publieke taak bespreekbaar moet worden gemaakt. Zowel buiten maar vooral ook binnen onze organisaties. Nog te vaak blijven medewerkers die te maken met agressie ongehoord en ongeholpen. Daar moet verandering in komen."

Bestuurlijk Netwerker

Gemeentesecretaris Majola Boogmans

"Met het verschuiven van de zorgtaken naar de gemeenten, kunnen medewerkers meer geconfronteerd worden met agressie en geweld. Het is belangrijk dat VPT regelmatig onderwerp van gesprek is tijdens MT- of werkoverleggen."Verhaal uit de Praktijk

Big image

Op 15 april heeft gemeentesecretaris Martien van der Kraan van Dordrecht het startsein gegeven voor de campagne ‘Laat jij over je heen lopen?’. Hij deed dit op de werkvloer in de Stadswinkel in het bijzijn van medewerkers van Toezicht, van het KCC, de Sociale Dienst en de Stadswinkel. De campagne vertelt wat leidinggevenden en medewerkers kunnen doen als zij met agressie of geweld in aanraking komen. De heer van der Kraan presenteerde hiervoor de vloermat en tafelbanner.