עשרת הנסיונות של אברהם אבינו

מגישות: עינבל בסון והדס בלום

"לך לך מארצך"

ה' מצווה על אברהם אבינו לעזוב ארצו עם שרה אשתו אל הלא נודע ואברהם ושרה עוזבים את ארצם ומאמינים בה' וסומכים עליו.

עשרת הנסיונות של אברהם אבינו

1."לך לך מארצך"- תיאור הנסיון: ה'מצווה את אברהם לעזוב את ארצו.

כיצד עמד אברהם בנסיון? אברהם עזב את ארצו והאמין בה'.


2.הרעב שהיה בארץ- תיאור הנסיון: היה רעב בארץ ואברהם הוכרח לרדת למצרים.

כיצד עמד אברהם בנסיון? אברהם ירד למצרים ולא התלונן ואמר שה' עושה הכל לטובה.


3.בהילקח שרה לבית פרעה- תיאור הנסיון: אברהם ושרה ירדו למצרים כדי לקנות אוכל ואברהם חשש שפרעה יקח את שרה לאשה ויהרוג אותו.

כיצד עמד אברהם בנסיון? אברהם אמר לשרה להגיד שהיא אחותו והציל אותה מבית פרעה.


4.מלחמתו של אברהם עם ארבעת המלכים- תיאור הנסיון: שלוט היה בסדום הייתה מלחמה בין ארבעה מלכים לחמישה מלכים ולוט נלקח בשבי.

כיצד עמד אברהם בנסיון? אברהם הלך להציל את לוט.


5.ברית בין הביתרים- תיאור הנסיון: אחרי המלחמה אברהם חשש שחטא בהריגה ופחד שלא יזכה לברכת ה'.

כיצד עמד אברהם בנסיון? ה' כרת עם אברהם ברית והבטיח לו את הארץ וולזרעו וגם צאצאים רבים.


6.לקיחת הגר לאשה- תיאור הנסיון: שרה הייתה עקרה ולא הצליחה ללדת והציעה לאברהם להינשא להגר.

כיצד אברהם עמד בנסיון? אברהם התחתן עם הגר.


7.ברית המילה של אברהם- תיאור הנסיון: אברהם היה בן 99 שנים והיה צריך לעבור ברית מילה.

כיצד עמד אברהם בנסיון? אברהם מל את עצמו ואת בני ביתו.


8.לקיחת שרה לבית אבימלך- תיאור הנסיון: אברהם שוב חושש שאבימלך יקח את שרה לאשה.

כיצד עמד אברהם בנסיון? אברהם מבקש משרה להגיד לאבימלך שהיא אחותו וה' מציל את שרה מיד אבימלך.


9.גירוש הגר ובנה- תיאור הנסיון: שרה רצתה להיות בטוחה שיצחק יהיה היורש של אברהם ולא ישמעאל ואברהם היה צריך לגרש מביתו את הגר וישמעאל.

כיצד עמד אברהם בנסיון? אברהם גירש את הגר ובנה כי ה' ציווה עליו למלא את בקשת שרה אשתו.


10.עקדת יצחק- תיאור הנסיון: ה' ביקש מאברהם להקריב את בנו יחידו אשר הוא אוהב על הר המוריה.

כיצד עמד אברהם בנסיון? אברהם השכים בבוקר וקם למלא את בקשת ה'.עשרת נסיונות ניסה ה' את אברהם ובכולם הוא עמד!!!

יונתן שינפלד - לך לך Yonatan - Lech Lecha ♫ (אודיו)