SOCIALDEMOKRATERNA

Söderhamnsföreningen

Medlemsmöte 16 oktober

Kl: 19.00 på Kulturens hus

Välkommen till Söderhamnsförenings medlemsmöte.


Ur innehållet:

Sedvanliga mötespunkter


Tema: valprogrammet inför valet 2014

- Vad ska vi ha med i det lokala valprogrammet?

- Vilka frågor är viktigast?

- Vad ska inte vara med?

- ...


Vi behöver dina synpunkter och åsikter!


Jan-Erik