תחבורה מול שביעות רצון תושבים

עבודת חקר במסגרת השתלמות מקוונת בגיאוגרפיה תשע"ו 2016

שאלת החקר

כיצד מערך התחבורה בשכונת כפר גנים ג פתח תקווה משפיע על שביעות רצון התושבים מהמגורים בשכונה.

השערות עבודת החקר

השערתי הראשונה היתה שתושבי שכונת כפר גנים ג שבעי רצון מהמגורים בשכונה

השערתי השנייה היתה כי תושבי כפר גנים ג' יעדיפו לנסוע בתחבורה ציבורית בשעות העומס

השערתי השלישית היתה כי תושבי כפר גנים ג' התרגלו למערך התחבורה ולוקחים זאת בחשבון בתכנון שלהם

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1347325

כלי החקר - שאלונים

תוצאות השאלונים בגרפים

כל שאלון הוצג בגרף EXCEL

מסקנות

מערך התחבורה אינו משפיע בצורה מובהקת על שביעות רצון התושבים . מסקנה מפתיעה לאור העובדה שהעומסים כבדים עד מאוד ולוקח זמן רב לצאת מהשכונה בשעות העומס.


יתכן ויש לבחון העלאת תדירות תחבורה ציבורית, שיפור תשתיות - הוספת נתיבים (לא בטוח שישים), דירוג בשעות פתיחת בתי הספר בשכונה.